แบรนเนอรื

แบรนเนอรื

4 ก.ค. 2554

ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่แรกถึงปัจจุบัน       จากตั้งแต่วันแรกที่ได้เรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมามากมายหลายอย่าง
ซึ่งเป็นความรู้ที่สมควรรู้เป็นอย่างมาก ทั้ง ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขอบข่าย คือ
            - การออกแบบ
            - การพัฒนา
            - การใช้สื่อ
            - การจัดการ
            - การวิเคราะห์
      ซึ่งความรู้เรื่องนี้เป็นประโยชน์มากต่อการวางแผนการสอนในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
      และยังได้รู้แนวคิดของเทคโนโลยีการศึกษา 3 ด้าน คือ
             แนวคิดที่ 1 โสตทัศนศึกษา
             แนวคิดที่ 2 วิธีการและวัสดุอุปกรณ์ วิธีระบบ
             แนวคิดที่ 3 เป็นเรื่องรายบุคคล
      ได้รู้เกี่ยวกับวิธีระบบและการจัดการระบบ ซึ่ง ประกอบไปด้วย 5 ระบบ ทำให้เรารู้จักการรจัดการงานต่างๆได้อย่างเป็นระบบระเบียบ รู้จักลักษณะของระบบที่ดี รู้จักการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไปได้เป็นอย่างดี รู้รูปแบบการสอนและพัฒนาการสอน
       
       อีกทั้งยังได้รู้เกี่ยวกับความหมายของการสื่อสาร ความยหมายของนวัตกรรม ประโยชน์ของนวัตกรรม ได้ทำรายงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของเรื่องนวัตกรรม ซึ่งทำให้ได้ความรู้จากประสบการณืจริงของผู้ที่เคยค้นคว้ามาก่อนแล้ว จึงทราบถึงการนำนวัตกรรมไปใช้ในชีวิตจริง 
      ระหว่างการเรียนก็จะได้ดูสื่อการสอนที่เป็นวีดีโอ ภาพยนตร์สั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นละครคุณธรรมทำให้เกิดการจรรโลงใจ มีข้อคิดดีๆมากมาย โดยเมื่อดูเสร็จแล้วก้ต้องวิเคราะห์ปัญหาหรือสถาณการณ์ที่เกิดในเรื่อง เป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์ และยังฝึกการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราให้เป้นระบบได้อีกด้วย

      นับจากวันที่เรียนวันแรกถึงวันนี้ ความรู้ที่มี นำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะ แต่ละคาบก็จะมีการเรียนการสอนคนละบทกัน ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ซ้ำซากจำเจ  ซึ่งนับว่าเป็นการดีที่นักเรียนครูจะต้องศึกษาเทคโนโลยีไว้ เพื่อนำไปใช้ในการสอนในวะนข้างหน้า ตนเองจะได้พัฒนาตลอดเวลา อีกทั้งเด็กนักเรียน ยังได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากขึ้น ไม่ใช่แต่เพียงฟังเพียงอย่างเดียง ยังได้สัมผัสถึงเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้น ครูและลูกศิยืก้มีข่องทางในการติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น ส่งงานนอกเวลา มีการถาม ตอบ แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะได้ตามต้องการ

      จากที่กล่าวมา นับได้ว่าเทคโนโลยีการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาดิฉันและเยาชนทุกคนได้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดน การศึกษาการเรียนรู้ที่จะเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาที่เราต้องการ มีแหล่งความรู้ที่รอให้เราเข้าไปค้นหาอีกจำนวนไม่น้อย ถ้าเราตามเทคโนโลยีทัน เราก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา และเมื่อเราพัฒนาตนเองแล้ว เราก็สามารถนำความรู้ที่มีไปใช้พัฒนาคนอื่น  และเมื่อทุกคนพัฒนา ตามทันเทคโนโลยี ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ นำเทคโนโลยีมาใช้เกี่ยวกับการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประเทศชาติของเราก็จะพัฒนาไปด้วย

ตัวอย่างละครคุณธรรม ที่เป็นหนึ่งในสื่อการสอน

http://www.youtube.com/watch?v=lTwC0sLiYns


                                            ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก เรื่อง จ่อย นายแน่มาก
                                                   (เป็นเพียงบางส่วนของละครเท่านั้น)


http://www.youtube.com/watch?v=kGPfQFSAZh4&feature=related


                                  ละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง อาม่า
                                                   (เป็นเพียงบางส่วนของละครเท่านั้น)


       นอกจากนี้ ยังมีรายการโทรทัศน์ครู ซึ่งเป้นรายการที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นแม่ข่ายอยู่ในขณะนี้ เราสามารถเข้าไปดูรายการ ซึ่งประกอบไปด้วยสาระประโยชน์มากมาย ที่คนเรียนครูควรเจข้าไปศึกษาหาความรู้ และก้สามารถเข้าไปดูได้อย่างง่ายดาย ก็เนื่องมาจากเทคโนโลยีการศึกษานี่เองที่ทำให้เราศึกษาหาความรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตัวอย่างรายการโทรทัศน์ครู


http://www.youtube.com/watch?v=ppnqrG1HrjU

http://www.youtube.com/watch?v=UUPbNm5iO84&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=W_HURxqjGes&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=OyNX0dqCCro&feature=related

1 ความคิดเห็น: